Pizza Cartel Tietosuojaseloste

Päivitetty 20.9.2020

Yleistä

Cartel Group Oy, y-tunnus: 3127864-6 on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämä Tietosuojaseloste kuvaa miten henkilötietoja käsitellään, kerätään sekä mihin tarkoitukseen sitä kerätään ja mille tahoille tietojaa voidaan luovuttaa. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tallennettuja tietoja joista voidaan henkilö tunnistaa suorasti tai epäsuoraan. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Cartel Group Oy:n palveluita. Cartel Group Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta palvelukokemuksen kehittyessä sekä jos aiheeseen liittyvä lainsäädäntö sitä vaatii. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille kuluttajille sähköpostitse.

Henkilötietoja käytetään:

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: Cartel Group Oy, y-tunnus: 3127864-6 Kytösavuntie 9, 02880, VEIKKOLA Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: [email protected]

Mitä henkilötietoja kerätään?

Käyttäjän itsensä tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä antamat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä toimitusosoite. Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot kuten ostohistoria sekä pizzacartel.fi -sivuston selaustiedot.

Henkilötietojen käyttö

Alla listattuna esimerkkejä henkilötietojen käytöstä

Henkilötietojen säilytys ja suojaus

Henkilötiedot ovat suojattu asianmukaisesti luvattomalta käytöltä. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Asiakkaan pyynnöstä hänen henkilötietonsa voidaan poistaa Cartel Group Oy:n järjestelmistä. Osaan henkilötiedoista tulee soveltaa lakia, jolloin syntyy velvoitteita pidempiaikaiselle tietojen säilytykselle: kirjanpitolaki, kuluttajakauppaa koskevat vastuut, varmuuskopioinnit järjestelmien tietokannoista tietoturvan sekä palvelun sujuvan käytön turvaamiseksi.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoihin on pääsy vain Cartel Group Oy:n henkilökunnalla. Kukin henkilökunnasta näkee tietoja vain niiltä osin kuin on tarpeellista. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle tarkoituksena parantaa ja mahdollistaa pizzacartel.fi -palvelun toimintaa.

Kuluttajan oikeudet

Kuluttajalla on oikeus pyytää pääsy hänestä kerättyihin henkilötietoihin. Tätä varten hän voi halutessaan olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Kuluttajan tulee pystyä osoittamaan riittävällä tasolla henkilöllisyytensä väärinkäytösten estämiseksi. Henkilötietojen säilyttämiseen ja puutteisiin liittyvissä ongelmissa kuluttajalla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaisille.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan vain hyvän palvelukokemuksen takaamiseksi eri osapuolille. Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Luovutamme tietoja myös viranomaisille tarvittaessa esim. mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa.